Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: Elektroniczna tablica ogłoszeń ETO Leonów Konsultacje społeczne - nadanie...

ETO Leonów

Konsultacje społeczne - nadanie statutu sołectwu Leonów

Konsultacje społeczne - nadanie statutu sołectwu Leonów

28.01.2015

Wójt Gminy Niemce ogłasza konsultacje społeczne w sprawie nadania statutu sołectwu Leonów. Konsultacje będą przeprowadzone w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 18.00 w Świetlicy przy ul. Leonów 37 w Niemcach.

1. Cel i przedmiot konsultacji.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców sołectwa „Leonów” w sprawie projektu statutu sołectwa „Leonów”.

2. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 18.00 w Świetlicy przy ul. Leonów 37 w Niemcach.

3. Forma konsultacji.

Projekt statutu sołectwa „Leonów” wyłożony zostanie do zapoznania się w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 18.00,w budynku Świetlicy przy ul. Leonów 37 w Niemcach.
Konsultacje będą polegały na wypełnieniu formularza ankiety konsultacyjnej poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim kwadracie. Formularze ankiety wyłożone będą  w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 18.00, w budynku Świetlicy przy ul. Leonów 37 w Niemcach.

5. Zasięg terytorialny konsultacji.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa „Leonów”.

6. Ogłoszenie wyników konsultacji.

Po zakończeniu konsultacji ich wyniki będą podane do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie ich  na tablicach ogłoszeń sołectwa „Leonów” oraz w siedzibie Urzędu Gminy Niemce.

                                             

                                                                                                        Wójt Gminy Niemce

                                                                                                           Krzysztof Urbaś

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90