Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Podatki i opłaty lokalne Opłata targowa

Podatki i opłaty lokalne

Opłata targowa

Opłata targowa

05.03.2014

 
UCHWAŁA NR XIV/130/2015 RADY GMINY NIEMCE z dnia 30 listopada 2015 r
 

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę targową na terenie gminy Niemce.

2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na terenie gminy Niemce z wyłączeniem ust. 3 od
    sprzedaży:

a) ze stołu dużego - 8,00 zł

b) ze stołu małego - 4,50 zł

c) z łóżka polowego - 3,50 zł

d) z samochodu osobowego - 3,50 zł

e) z samochodu dostawczego o ładowności - do 1,5 tony, przyczepy, wozu konnego - 6,00 zł

f) z samochodu ciężarowego - 7,00 zł

g) przy sprzedaży obnośnej z ręki bądź bezpośrednio z placu - 1,50 zł.

h) z pojazdu o ładowności powyżej 1,5 tony do 2 ton - 3,50 zł

i) z pojazdu o ładowności powyżej 2 ton - 6,00 zł.

3. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. i terenach   bezpośrednio sąsiadujących z LRH S.A, w dniach prowadzenia giełdy samochodowej od sprzedaży:

a) z ręki, wózka, koszyka, skrzynki, stołu - 9,00 zł

b) z samochodu osobowego, przyczepki, straganu, stołu, "szczęk" itp. - 15,00 zł

c) z samochodu ciężarowego, przyczepy samochodowej, naczepy samochodowej lub ciągnikowej - 26,00 zł

d) przy sprzedaży:

– samochodów i ciągników - 12,00 zł

– pozostałych pojazdów, w tym przyczep campingowych, samochodowych, ciągnikowych i motocykli -12,00 zł

e) przy sprzedaży żywych zwierząt dopuszczonych do obrotu handlowego - 2,50 zł.

§ 2. 1. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się:

1) Polski Związek Motorowy – w stosunku do należnej opłaty targowej na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce i terenach bezpośrednio sąsiadujących, w dniach prowadzenia giełdy samochodowej w Elizówce;

2) Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach - w pozostałych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż na terenie gminy Niemce.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90