Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw ZGK - Zakład Gospodarki Komunalnej Zezwolenie na prowadzenie...

IZS - ZGK

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

18.12.2016

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku., poz. 250 z późn. zm.),, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [70.76 KB]
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu okreśłania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r, poz. 299),, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [161.45 KB]
  3. Uchwała NR XXXIX/354/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niemce., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [92.98 KB]
  4. Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika od ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej- Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.

    WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [741.79 KB]

Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [43.38 KB]

Oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia działalności objętej wnioskiem, zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [33.98 KB]

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [25.43 KB]

Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [22.27 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90