Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Referat Planowania Przestrzennego i... Wydanie decyzji zatwierdzającej...

IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki

19.03.2014

 

I Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z póżn.zm./
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego /Dz.u. z 2000r.Nr 98 poz.1071 z późn.zm./ 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony

  Środowiska

  • pokój nr 109

  • tel. 81 460 34 60

  • e-mail info@niemce.pl

III Wymagane wnioski

 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki

IV Wymagane załączniki

 • Operat techniczny podziału 

V Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI Termin załatwiania sprawy

 • Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII Opłaty

 • Brak

VIII Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

IX Uwagi

 • Operat załączony do wniosku winien być skompletowany zgodnie z art. w/w ustawy

 

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki (PDF)

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki (WORD)

Karta załatwienia sprawy

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90