Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Referat Planowania Przestrzennego i... Wypis i wyrys z miejscowego planu...

IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce

11.12.2017

 

I Podstawa prawna

 • art.. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. NR 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
 • Pokój nr.
 • tel.
 • e-mail: 

III Wymagane wnioski

 • Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV Wymagane załączniki

 • Aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa – skala 1:1000

V Dokumenty do wglądu

 • brak

VI Termin załatwiania sprawy

 • do 1 miesiąca , w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

VII Opłaty

 • opłata skarbowa za wypis i wyrys wynosi 70 zł, za wyrys wynosi 20 zł, za wypis wynosi 50 zł
VIII Tryb odwołania
 • Brak

IX Uwagi

 • Brak

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [41.00 KB]

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [219.72 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90