Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Referat Planowania Przestrzennego i... Zmiana przeznaczenia w miejscowym...

IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Zmiana przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce

Zmiana przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce

11.12.2017

Tytuł sprawy:

Zmiana przeznaczenia działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nimece oraz zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce 

Podstawa prawna:

 • art. 11 i art. 17  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 • Refarat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska -pok. 214, tel.81 75610131, e-mail: info@niemce .pl

wymagane wnioski :

 • wniosek o zmianę w studium uwarunkwań i kierunków zagospodarowania przestrzenengo  oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane załączniki:

 • mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000  w przypadku braku mapa ewidencyjna 1:2000, wypis z rejestru gruntów

Dokumenty do wglądu:

 • brak

Termin załatwiania sprawy:

 • brak

Opłaty:

 • brak

tryb odwołania:

 • możliwość złożenia uwagi podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium lub projektu planu

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art.. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję. że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Niemce z siedzibą w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-25 Niemce                                                    
 2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, i mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,                                                                                                                                           
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do treści swoich danych oraz ich poprawniania,                                                                                                       4) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 11 i art. 17  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nimece oraz zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [30.00 KB]

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nimece oraz zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [196.18 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90