Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Referat Ochrony Środowiska i Promocji... Udzielenie zezwolenia na prowadzenie...

IZS - Referat Ochrony Środowiska i Promocji Zdrowia

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

08.06.2017

Wymagane załączniki do wniosku:

  1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości
    w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 616 zł na konto bankowe Gminy Niemce: 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030.

UCHWAŁA NR XXVIII/262/2017 RADY GMINY NIEMCE z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniac przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [67.05 KB]

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [191.57 KB]

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami., plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [42.00 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90