Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Referat Ochrony Środowiska i Promocji... Deklaracja o wysokości opłaty za...

IZS - Referat Ochrony Środowiska i Promocji Zdrowia

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

20.12.2017

 I Podstawa prawna:

  1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)
  2. Uchwała nr XXXVI/327/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 27.11.2017 r.

II Komórka Organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
  • pokój nr 211
  • tel. 81 460 29 75
  • e-mail: info@niemce.pl

III Wymagane wnioski

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

IV Wymagane załączniki

w przypadku różnicy liczby osób zameldowanych i zamieszkujących na nieruchomości - oświadczenie

V Dokumenty do wglądu

Brak

VI Termin załatwiania sprawy

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII Opłaty

Brak

VIII Tryb odwołania

Brak

IX Uwagi

Brak

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [55.51 KB]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.00 KB]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [23.38 KB]

 


 

Archiwum

I Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.

poz. 1399).

2. UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY GMINY NIEMCE z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

II Komórka Organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
  • pokój nr 110
  • tel. 81 460 29 75
  • e-mail: info@niemce.pl

III Wymagane wnioski

Deklaracja

IV Wymagane załączniki

w przypadku różnicy liczby osób zameldowanych i zamieszkujących na nieruchomości - oświadczenie

V Dokumenty do wglądu

Brak

VI Termin załatwiania sprawy

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII Opłaty

Brak

VIII Tryb odwołania

Brak

IX Uwagi

Brak

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90