Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Działalność Gospodarcza Wydawanie dokumentów z EDG z okresu...

IZS - działalność gospodarcza

Wydawanie dokumentów z EDG z okresu do 1.07.2011 r.

Wydawanie dokumentów z EDG z okresu do 1.07.2011 r.

20.07.2015

1. Podstawa prawna:

  • ustawa z 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 19.12.2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009r. Nr 18, poz. 97 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r. poz. 672 z późn.zm.)
  • ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.)

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

  • Stanowisko ds. działalnoći gospodarczej
  • I piętro, pokó 107
  • tefon (81) 460 34 63

3. Wymagane wnioski:

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90