Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny Wniosek o przyznanie dodatku...

IZS - Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

17.07.2015

 

1. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy  - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984) 

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 

  • samodzielne stanowisko ds. obsługi OSP i akcyzy
  • pokój 107
  • tel. 81 460-34-63

 

3. Wymagane wnioski:

4. Wymagane załączniki:

  • Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

5. Dokumenty do wglądu:

  • brak

6. Termin załatwiania sprawy:

  • decyzję  wydaje w ciągu 30 od dnia złożenia wniosku

7. Opłaty:

  • brak

8. Tryb odwołania:

  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

9. Uwagi:

  • brak

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90