Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny Wniosek o przyznanie dodatku...

IZS - Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

17.07.2015

 

1. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r, poz. 966 ze zm.)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z dnia 22 maja 2013, poz. 589) 

2. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 

  • samodzielne stanowisko ds. obsługi OSP i akcyzy
  • pokój 107
  • tel. 81 460-34-63

 

3. Wymagane wnioski:

4. Wymagane załączniki:

5. Dokumenty do wglądu:

  • ostatnia faktura za energię elektryczną

6. Termin załatwiania sprawy:

  • Niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia

7. Opłaty:

brak

8. Tryb odwołania:

  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji   

9. Uwagi:

  • brak

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90