Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Gospodarowanie odpadami Nowy wzór deklaracji o wysokości...

Odpady komunalne

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

15.12.2017

Od dnia 08 grudnia 2017 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dotychczasowy wzór deklaracji traci ważność.

Poniżej zamieszczamy nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy uchwałą NR XXXVI/327/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. wprowadziła nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji, jeżeli nie zmieniła się liczba osób zamieszkujących na nieruchomości.

 I Podstawa prawna:

  1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)
  2. UCHWAŁA NR XXXVI/327/2017 RADY GMINY NIEMCE z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

II Komórka Organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
  • pokój nr 211
  • tel. 81 460 29 75
  • e-mail: info@niemce.pl

III Wymagane wnioski

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

IV Wymagane załączniki

w przypadku różnicy liczby osób zameldowanych i zamieszkujących na nieruchomości - oświadczenie

V Dokumenty do wglądu

Brak

VI Termin załatwiania sprawy

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego

VII Opłaty

Brak

VIII Tryb odwołania

Brak

IX Uwagi

Brak

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [55.51 KB]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.00 KB]

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [23.38 KB]

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90