Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Gospodarowanie odpadami Informacja dla właścicieli...

Odpady komunalne

Informacja dla właścicieli nieruchomości w gminie niemce

Informacja dla właścicieli nieruchomości w gminie niemce

28.02.2014

1. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt wyposażyć ją w:
  • pojemniki na komunalne odpady zmieszane ( frakcja mokra )
  • pojemniki na odpady biodegradowalne (frakcja zielona)
  • worki transparentne ( frakcja sucha)
Odbiór pojemników będzie realizowany raz w miesiącu wg. harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Odbiór worków z frakcją suchą będzie realizowany raz w miesiącu wg. harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
 
2. Pojemniki winne spełniać wymagania normy PN-EN 840.Muszą być wyposażone w szczelną klapę zamykającą, układ jezdny z dwoma kołami o średnicy 200mm dostosowane do grzebieniowego (hydraulicznego) systemu załadowczego.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90