Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Gospodarowanie odpadami Opłaty za gospodarowanie odpadami...

Odpady komunalne

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2013 r. (lipiec, sierpień , wrzesień )

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2013 r. (lipiec, sierpień , wrzesień )

23.05.2013

Wójt Gminy Niemce przypomina o konieczności wniesienia opłaty

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Niemce nr XXX/277/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 17.05.2013r. termin na wniesienie w/w opłaty upłynął z dniem 15.08.2013r. 
 
Mieszkańcy, którzy nie wnieśli w/w opłaty proszeni są o jak najszybsze wpłacenie zaległości na rachunek bankowy Urzędu Gminy Niemce 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 
 
Informacji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych udzielają pracownicy Urzędu Gminy pod nr tel. 81 7561034 , 81 7561062 lub osobiście w pok. 313 Urzędu Gminy.
 

 

Zgodnie z § 13 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce ( Uchwała nr XXVIII/262/2013 Rady Gminy Niemce z dnia 27.02.2013r.) przedstawiamy Państwu harmonogram odbioru następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) OPONY 

2) GRUZ 

3) SPRZĘT RTV/AGD 

4) ODPADY GABARYTOWE 

 

 • Opony - odbiór 18 września z miejscowości Dys, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kol., Elizówka, Ciecierzyn, Kol. Bystrzyca, Swoboda, Dziuchów, Boduszyn, Baszki, Ludwinów, Łagiewniki, Zalesie 
 • Opony - odbiór 25 września z miejscowości Nowy Staw, Nasutów, Pólko, Wola Niemiecka, Rudka Kozłowiecka, Krasienin, Majdan Krasieniński, Osówka, Stoczek Kolonia, Krasienin Kolonia, Kawka, Pryszczowa Góra, Wola Krasienińska, Stoczek, Niemce 
 • Zużyte opony powinny być od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t i nie powinny posiadać felg. 
 • Gruz - odbiór 21 września z miejscowości Dys, Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kol., Elizówka, Ciecierzyn, Kol. Bystrzyca, Swoboda, Dziuchów, Boduszyn, Baszki, Ludwinów, Łagiewniki, Zalesie 
 • Gruz- odbiór 28 września z miejscowości Nowy Staw, Nasutów, Pólko, Wola Niemiecka, Rudka Kozłowiecka, Krasienin, Majdan Krasieniński, Osówka, Stoczek Kolonia, Krasienin Kolonia, Kawka, Pryszczowa Góra, Wola Krasienińska, Stoczek, Niemce 
 • Gruz musi być czysty pochodzący z przebudowy montażu lub remontu budynku prowadzonego we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości. 
 • Gruz musi być zapakowany w worki jutowe lub mocne worki foliowe odporne na przetarcia i rozerwanie. 
 • Sprzęt RTV/AGD i Odpady gabarytowe - odbiór 
 • 2 października - odbiór  z miejscowości Ludwinów, Łagiewniki, Zalesie, Kolonia Bystrzyca, Swoboda, Dziuchów, Boduszyn, Baszki, 
 • 5 października - odbiór z miejscowości Wola Niemiecka, RudkaKozłowiecka 
 • 9 października - odbiór z miejscowości Nowy Staw, Nasutów, Pólko 
 • 16 października- odbiór z miejscowości Dys 
 • 19 października- odbiór z miejscowości Krasienin, Majdan Krasieniński, Osówka, Stoczek Kolonia, Krasienin Kolonia, Kawka, Pryszczowa Góra, Wola Krasienińska, Stoczek 
 • 23 października - odbiór z miejscowości Niemce 
 • 26 października- odbiór z miejscowości Jakubowice Konińskie, Jakubowice Konińskie-Kol. 
 • 30 października - odbiór z miejscowości Ciecierzyn, Elizówka 

 

 • Sprzęt RTV/AGD (pralki, lodówki, monitory, komputery, telewizory itp. musza być kompletne) 
 • Odpady gabarytowe (np. stoły, krzesła, regały, łóżka, dywany, meble ogrodowe) powinny być nie połamane. 
 • W/w frakcje prosimy o wystawienie do trasy przejazdu samochodu odbierającego odpady do godz. 7.00. 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90