Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: KULTURA Chór Bas Canto

Chór Bas Canto

Nasz męski chór rozpoczął działalność na jesieni 2011 roku, dzięki inicjatywie Andrzeja Małka i Wiesława Zembrzyckiego. Dyrygentem zespołu został Mieczysław Szczepaniak. Początkowo istnieliśmy pod nazwą "Chór męski z Niemiec". Wkrótce odbył się też nasz pierwszy koncert - kolędy w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. Od tamtego czasu mieliśmy już kilkanaście wstępów w Niemcach i okolicach. Obecnie w repertuarze mamy kolędy, pieśni religijne, patriotyczne, a także klasykę, jak słynny Chór Niewolników "Va, pensiero" z opery "Nabucco" Giuseppe Verdiego czy "Ave Maria" Wolfganga Amadeusza Mozarta. Śpiewamy również piosenki ludowe, polskie i ukraińskie. Chór "Bas Canto" dynamicznie się rozwija, obecnie jest nas 22.
 
Próby chóru - zapraszamy na nie wszystkich chętnych, odbywają się we wtorki o godzinie 18.00 w sali 31 Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. Od 20 listopada 2013 jesteśmy stowarzyszeniem "Chór męski Bas Canto".
 

Celem stowarzyszenia jest działalność muzyczna i kulturalna, w szczególności:

1. szerzenie polskiej i zagranicznej kultury muzycznej,

2. rozwijanie świadomości kulturowej obywateli,

3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i patriotycznej.

 

Swoje cele realizujemy poprzez:

1. występy chóru,

2. organizowanie uroczystości kulturalnych i patriotycznych,

3. współpracę z lokalnymi i krajowymi organizacjami kulturalnymi,

4. rozwijanie współpracy z chórami z Polski i zagranicy,

5. udział chóru w festiwalach i konkursach,

6. współpracę z lokalnymi władzami,

7. rozwijanie umiejętności muzycznych członków stowarzyszenia poprzez naukę śpiewu, prowadzenie prób, udział w warsztatach twórczych,

8. utrwalanie swojego dorobku artystycznego w postaci płyt lub innych mediów,

9. zapewnienie odpowiednich warunków działalności chóru jak np. najem lokalu, zakup instrumentów i innego niezbędnego sprzętu, zakup strojów dla członków chóru, organizowanie transportu członków chóru do miejsc występów, itp.

 

Fragment informacji pobrany ze strony Chóru Bas Canto

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90