Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: KULTURA

KULTURA

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Niemce jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25m października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r. Więcej informacji dostępnych na stronie BIP Urzędu Gminy Niemce - www.ugniemce.bip.lubelskie.pl

Instytucją kultury, która spełnia funkcje społeczne wynikające z szeroko rozumianej edukacji, oświaty i kultury jest Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach. Jest ona jedną z największych wiejskich bibliotek w województwie lubelskim. Oferuje nowości wydawnicze, podręczniki akademickie oraz pełen zestaw lektur szkolnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wszystkie oddziały i filie, oprócz upowszechniania literatury oraz zaspokajania potrzeb informacyjnych i edukacyjnych, specjalizują się w formach pracy zgodnych z zapotrzebowaniem środowiska, takich jak: wystawy, konkursy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne. Od 2006 roku Gminna Biblioteka w Niemcach prowadzi pionierski w województwie system udostępniania elektronicznego, dzięki któremu usprawniona została technika wypożyczania zbiorów. W uznaniu działań i zasług na polu krzewienia kultury i wiedzy biblioteka w Niemcach jako pierwsza w województwie lubelskim została uhonorowana tytułem Wzorowej Biblioteki Roku 2008.
 
Organizatorem życia kulturalnego w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach, który prowadzi działalność w zakresie edukacji artystycznej w klubach i kołach zainteresowań, a także organizuje różnorodne imprezy kulturalne. W ośrodku prowadzone są zajęcia z nauki gry na instrumentach, śpiewu, plastyki, tańca, działa siłownia i prowadzone są zajęcia aerobiku. Największą chlubą ośrodka jest Zespół Tańca Nowoczesnego „Rytmix”, wielokrotny laureat prestiżowych turniejów tanecznych. W 2010 roku „Rytmix” wytańczył oprócz wielu wyróżnień dwa puchary: burmistrza Bełżyc i burmistrza Łęcznej. Pod opieką artystyczną GOK działa również Zespół Ludowy „Dysowiacy”- kulturalna wizytówka gminy Niemce. GOK jest też od 20 lat wydawcą gazety lokalnej „Taka Gmina”. 
 
 

Kultura

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90