Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Projekty Unijne Regionalny Program Operacyjny WL Lubelskie Bezpieczne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013.

Lubelskie Bezpieczne

Lubelskie Bezpieczne

07.03.2014

Realizacja projektu Lubelskie Bezpieczne dostosuje system koordynacji działań służb bezpieczeństwa publicznego w ramach krajów UE, poprawi niedogodności w funkcjonowaniu obecnie eksploatowanych systemów radiokomunikacyjnych, a także w sposób nieoceniony usprawni pracę Policji.

 
Beneficjent
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Wartość projektu
18 656 848,35 PLN
Dofinansowanie UE
12 539 921,57 PLN
Oś, działanie
IV. Społeczeństwo informacyjne/ 4.1. Społeczeństwo informacyjne/
 
W ramach powyższego projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Budowa uniwersalnej platformy realizacji usług korespondencji głosowej i przesyłu danych pod kątem wykorzystania dla stanowiska wspomagania dowodzenia we wszystkich komendach miejskich i powiatowych garnizonu lubelskiego oraz w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. System pozwoli na zespolenie wszystkich obecnie spotykanych środków łączności wykorzystywanych na stanowiskach kierowania Policji oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne. Za pomocą takiej konsoli, dyspozytor będzie miał możliwość jednoczesnego nadawania na wybranych kanałach komunikatów głosowych oraz prowadzenia nasłuchu wybranych kanałów i prowadzenia korespondencji na liniach telefonicznych;
2. Uruchomienie Stanowiska Wspomagania Dowodzenia w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie. Rozwiązanie to znacznie usprawni proces podejmowania decyzji dla dyspozytora na stanowisku kierowania. Stanowisko zostanie utworzone w taki sposób aby dyżurny komendy miał wizyjny pogląd na położenie wszystkich pełniących służbę patrol.
3. Uruchomienie publicznych punktów dostępu do sieci Internet w obiektach Policji. Takie terminale zostaną założone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, wszystkich komendach miejskich i powiatowych województwa lubelskiego oraz w komisariatach Policji w Niemcach, Bełżycach i Bychawie (łącznie 24 stanowiska).


« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90