Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Projekty Unijne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Równe szanse - lepszy start

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Równe szanse - lepszy start

Równe szanse - lepszy start

20.05.2014

Oddział zamiejscowy przedszkola w Dysie z siedzibą w Nasutowie powstał w ramach projektu
 
""Równe szanse - lepszy start" czyli utworzenie oddziału przedszkolnego w Nasutowie"
i  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
w ramach 
Działania IX  "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie",
Działania 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",
Poddziałania 9.1.1. "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej".
 
Wartość projektu 1 027 133,79 zł
Kwota dofinansowania 873 063,72 zł
Okres realizacji projektu: Od 1 lipca 2013r. do 30 czerwca 2015 r.
 
 
 
Do kogo jest skierowany projekt?
 
Projekt skierowany jest do 37 dzieci w tym 17 dziewczynek i 20 chłopców w wieku 3 i 4 lat. Dzieci objęte projektem muszą zamieszkiwać na terenie Województwa Lubelskiego na terenie Gminy Niemce.
Przyjmuje się, że w roku szkolnym 2013 – 2014 edukacją przedszkolną zostanie objętych 25 dzieci w tym 13 trzylatków i 12 czterolatków
W roku szkolnym 2014 – 2015 zakwalifikowanych do projektu zostanie 12 dzieci w wieku 3 lat. Natomiast pięciolatki jeżeli będzie taka wola rodziców lub opiekunów znajdą miejsce 
w oddziale przedszkolnym w Dysie.
Na uwagę zasługuje fakt, iż oddział zamiejscowy oddział przedszkolny z siedzibą w Nasutowie jest placówką noszącą znamiona integracyjnej i miejsce w niej znajdą także dzieci z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Liczba dzieci objętych projektem podyktowana została uwarunkowaniami lokalowymi pozwalającymi na utworzenie w Nasutowie punktu przedszkolnego jako oddziału zamiejscowego przedszkola w Dysie.
 
 
 
 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90