Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Projekty Unijne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przedszkole dla Ciebie - Edukacja XXI...

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedszkole dla Ciebie - Edukacja XXI Wieku

Przedszkole dla Ciebie - Edukacja XXI Wieku

20.03.2014

Programu Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
 
beneficjent: Gmina Niemce,
status: projekt realizowany
województwo: lubelskie, gm. Niemce
okres realizacji: 1 sierpnia 2013 r – do 30 czerwca 2015 r.
grupa docelowa: 96 dzieci 3 i 4 letnich, które będą uczęszczać do Przedszkola Publicznego w Niemcach do 3 grup przedszkolnych czynnych:
 1. 1 grupa PSZCZÓŁKI -10 h/dziennie,
 2. 1 grupa SŁONECZKA - 8 h /dziennie,
 3. 1-grupa MOTYLKI - 7 h/dziennie,
oraz 30 rodziców dzieci objętych wspomaganiem logopedycznym w celu nabycia przez nich umiejętności wspierania swoich dzieci w domu.
 
cel główny projektu:
Wyrównanie szans w dostępie do  edukacji przedszkolnej dla 96 dzieci w wieku 3 i 4 lata zamieszkałych na terenie g. wiejskiej Gminy Niemce do 30.06.2015
 
cele szczegółowe projektu:
 1. Zwiększenie o 75 miejsc całkowitej liczby miejsc w Przedszkolu w Niemcach do 30.06.2015r. dla dzieci 3-4 letnich;
 2. Poprawa o 20% sprawności aparatu artykulacyjnego u 30 dzieci uczestniczących w zajęciach logopedycznych z terenu gm. Niemce do dnia 30.06.2015r.
 3. Wzrost umiejętności językowych o 20% u dzieci uczestniczących w zajęciach  j. angielskiego do 30.06.2015r.
 4. Wzrost sprawności ruchowej o 20% u dzieci uczestniczących w zajęciach tańca i rytmiki do 30.06.2015r
 
Zakres wsparcia
 1. Utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych, po 25dzieci każdy od 01 września 2013r do 30 czerwca 2015r.
Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tyg. w godz. 6:30-16:30,
Praca oddziałów przedszkolnych. przebiega w oparciu o program wychowania przedszkolnego realizowany obecnie w przedszkolu zawierający podstawę programową wychowania przedszkolnego.
W czasie pobytu dzieci mają zapewnione wyżywienie (śniadania, obiady i podwieczorki).
Przedszkole wyposażone zostało w meble, sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne, co umożliwia prowadzenie zajęć na wysokim poziomie.
Chłopcy i dziewczynki mają równy dostęp do zabawek i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Dzieci korzystają z nowo zakupionego placu zabaw.
W ramach projektu zakupione zostały materiały do zajęć plastycznych co pozwoliło na podniesienie atrakcyjności zajęć edukacyjnych a także umożliwiło pracę różnymi technikami plastycznymi.
W ramach projektu zatrudnionych zostało: 5 nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego, 3 osoby – pomoc nauczyciela, 1 osoba - pomoc kuchenna .
 
 1. Organizacja zajęć logopedycznych.
Zajęcia prowadzone są po 0,5 h w tyg. dla 10 grup max po3 dzieci w okresie od września 2013 r. do czerwca 2015 r.
Podczas indywidualnych konsultacji logopeda uczy rodziców jak prawidłowo pracować z dziećmi w domu. Współpraca z rodzicami podnosi świadomość i zasadność kontynuacji terapii logopedycznej dzieci w ich środowisku domowym.
 
 1. Organizacja zajęć z języka angielskiego.
Dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola w ramach projektu są prowadzone zajęcia z jęz. angielskiego po 0,5 h w tygodniu w 9 grupach w okresie od września 2013 r. do czerwca 2015 r.
Zajęcia są prowadzone w sposób równościowy, metodą zabawową, umożliwiającą osiąganie dużych efektów dydaktycznych.
 
 1. Organizacja zajęć z rytmiki.
Dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola w ramach projektu będą prowadzone zajęcia z rytmiki w wymiarze 0,5h w tygodniu dla 3 grup przedszkolnych w okresie od września 2013 r. do czerwca 2015 r.
Zajęcia będą prowadzone w sposób równościowy, metodą zabawową, umożliwiającą. osiągnięcie dużych efektów dydaktycznych.
 
 1. Organizacja zajęć tanecznych.
Dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola w ramach projektu są prowadzone zajęcia taneczne w wymiarze 0,5h w tygodniu w 9 grupach w okresie od września 2013 r. do czerwca 2015 r.
 
Zajęcia są prowadzone w sposób równościowy, metodą zabawową, umożliwiającą. osiągnięcie dużych efektów dydaktycznych.
 

 

Zapraszamy na stronę informacyjną

 

 

 

 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90