Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Gminne inwestycje Przebieg budowy ośrodka sportowo -... Opis zespołu sportowo - rekreacyjno -...

Przebieg budowy ośrodka sportowo - rekreacyjneego

Opis zespołu sportowo - rekreacyjno - oświatowego w Niemcach

Opis zespołu sportowo - rekreacyjno - oświatowego w Niemcach

28.02.2014

Przedszkole, Hala sportowa, Basen, Hotel z zapleczem konferencyjno-gastronomicznym, Stadion z trybunami i zapleczem socjalnym, Park

1. Przedszkole
Projektowany budynek przedszkola zlokalizowany będzie w południowo-zachodniej części działki w pobliżu działki Zakładu Energetycznego. Wejście do obiektu przewiduje się od strony ul. Różanej . Obiekt podzielony jest na strefy:
 • - część wejściową zlokalizowaną przy ul. Różanej mieszczącą pomieszczenia administracyjne, socjalne oraz stołówkę dla 100 osób z zapleczem
 • - część dydaktyczną mieszczącą sale dla grup przedszkolnych
 • - część techniczną znajdująca się na końcu budynku (obejmującej kotłownię).
 • - część kuchenna obejmującą pomieszczenia :
  • a) zmywalni
  • b) przygotowania warzyw i jaj
  • c) kuchni
  • d) przygotowania mięsa
  • e) chłodni
  • f) magazynu produktów suchych
  • g) magazynu warzyw (wg załącznika z wykazem pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem)
Powierzchnia użytkowa budynku – 2 108,00 m2
Kubatura budynku – 11 000,00 m3
Ilość kondygnacji – 1
Ilość dzieci – 200

Budynek przeznaczony będzie dla 10-ciu grup 20-osobowych, z których każda będzie dysponować własną szatnią – garderobą, pomieszczeniem do zajęć grupowych, węzłem sanitarnym, magazynkiem na zabawki i pomoce dydaktyczne oraz tarasem umożliwiającym prowadzenie w okresie wiosenno-jesiennym zajęć na świeżym powietrzu.
Budynek połączony będzie z budynkiem mieszczącym halę sportową i basen za pośrednictwem łącznika. Za budynkiem - w sąsiedztwie parku – przewiduje się place zabaw dla dzieci wraz z zielenią niską i wysoką .Teren przedszkola będzie ogrodzony i oświetlony. 

W pobliżu budynku przedszkola przewiduje się parking z 43 stanowiskami przewidziany do użytkowania wspólnie z hotelem. Wzdłuż budynku przedszkola – od strony działki Zakładu Energetycznego przewiduje się lokalizację wymaganej przez przepisy ppoż. drogi pożarowej.

Budynek wyposażony będzie w instalacje:
 • - wody zimnej i ciepłej wody użytkowej
 • - elektryczną
 • - gazową (kuchnia + kotłownia)
 • - teletechniczną
 • - centralnego ogrzewania zasilanej z kotłowni gazowej
 • - kanalizacji sanitarnej
 • - wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
 • - odgromową
2. Hala sportowa
Budynek hali sportowej połączony jest wspólną częścią wejściową z basenem. Na parterze przewiduje się lokalizację boiska sportowego: do gry w piłkę ręczną halową, koszykówki, siatkówki. Ponadto zaprojektowana została także ścianka wspinaczkowa oraz składane trybuny dla około 80 osób. Przewiduje się także lokalizację siłowni , sali do gimnastyki korekcyjnej oraz zaplecza sanitarno–szatniowego. 
Na pierwszym piętrze zlokalizowane będą: sala do aerobiku oraz zespół odnowy biologicznej: masaże, solarium itp. Cały budynek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.

3. Basen 
W środkowej części działki zlokalizowany jest budynek basenu. Obiekt połączony jest bezpośrednio – wspólnym hallem wejściowym – z częścią, w której zlokalizowana jest hala sportowa. W części wejściowej znajdować się będą kasy biletowe, wspólne dla obu zasadniczych funkcji. Ponadto: szatnia, toalety damska i męska oraz dwie ogólnodostępne klatki schodowe, w tym jedna z przeszklona windą dostępna dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio z holu wejściowego możliwy jest dostęp do sklepu o powierzchni około 100m2. W części basenowej znajdują się przebieralnie z zapleczem higieniczno – sanitarnym oraz szatniami. W dalszej części zlokalizowany jest basen pływacki o wymiarach 12,5*25m, a także baseny rekreacyjne:solankowy z masażami wodnymi i jacuzzi oraz basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią dla dzieci. Projektuje się dostępność basenów dla osób niepełnosprawnych. Na parterze zlokalizowano także saunę sucha i saunę parową. Przewidziano także lokalizację pomieszczeń technicznych na niższej kondygnacji.

Na pierwszym piętrze znajdować się będą: kawiarnia z zapleczem (dostęp również przez zewnętrzną klatkę schodową), szkoła jogi (możliwość przeznaczenia na inna funkcję) oraz trybuny dla 100 osób. Basen połączony jest łącznikami z budynkami przedszkola i hotelu. Bezpośrednio natomiast z halą sportową. Cały obiekt dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych.

4. Hotel z zapleczem konferencyjno-gastronomicznym
W środkowej części działki przy ulicy przewiduje się lokalizacje budynku hotelu z częścią konferencyjno-gastronomiczną. Główne wejście do obiektu przewiduje się od strony ul. Różanej.
Wzdłuż ul. Różanej przewiduje się dodatkową drogę pełniącą funkcje podjazdu i drogi pożarowej. 
Obiekt podzielony będzie na trzy części:
 • hotelową przeznaczona dla 68 osób, wraz z głównym holem wejściowym i łącznikiem prowadzącym do budynku basenu i hali sportowej
 • konferencyjną z salą wielofunkcyjną przeznaczoną dla 300 osób (w tym 5 osób niepełnosprawnych)
 • gastronomiczną z restauracją dla 100 osób. Powierzchnia użytkowa hotelu - 2608,8m2, w tym część hotelowa – 1279,7m2 i konferencyjno-gastronomiczna – 1329,1m2.

5. Stadion z trybunami i zapleczem socjalnym
W głębi terenu projektuje się stadion piłkarski z boiskiem głównym o wymiarach 62x108 i boiskiem treningowym o wymiarach 30x50m. Od strony północno-zachodniej boiska przewiduje się lokalizacje zadaszonej trybuny mieszczącej 1036 osób, pod którą znajdą się toalety ogólnodostępne, szatnie dla zawodników i sędziego wraz z umywalniami i WC oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.
Pow. pomieszczeń pod trybuną – 347,9m2.

6. Park
Projektuje się duży przestronny park w północnej części działki. Tereny rekreacyjne będą ogrodzone. Na terenie parku przewiduje się place zabaw dla dzieci, ścieżki edukacyjne, place rekreacyjne, plac z fontanną a także elementy małej architektury, liczne ławki, latarnie oświetleniowe, zieleń niską, średnią oraz liczne nasadzenia zielenią wysoką. 
W koncepcji przewidziano liczne nasadzenia rabatami kwiatowymi i krzewami ozdobnymi. Na terenie inwestycji planuje się liczne nasadzenia zielenią izolacyjną, ochronną. 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90