Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Ochrona środowiska Dzika zwierzyna - zgłaszanie szkód Informacja - polowania zbiorowe

Koła łowieckie z terenu Gminy Niemce

Informacja - polowania zbiorowe

Informacja - polowania zbiorowe

04.01.2019

Wójt Gminy Niemce podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 26 oraz 27 stycznia 2019 r. od godziny 8.00 na terenie obwodu łowieckiego nr 145 w obrębie łowiska Garbów odbędą się dodatkowe polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 41 „Żerań” w Warszawie, ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa. Polowania odbędą się w ramach wielkoobszarowych polowań na dziki na terenie całej Polski w celu redukcji ich populacji.

Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Niemce. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Obwieszczenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [304.38 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90