Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Miejscowości w Gminie Łagiewniki

Miejscowości w Gminie

Łagiewniki

Łagiewniki

04.03.2014

Pierwsza wzmianka dotycząca wsi pochodzi z 1414 r. wymieniana jest wieś Lagewniky, w powiecie lubelskim, parafia Bystrzyca. W 1452 r. opisane granice wsi z Rudnikiem.
Wieś była własnością szlachecką, znane następujące osoby pochodzenia szlacheckiego związane z Łagiewnikami:
  • 1409-30 dziedzic Jarko-Jarek-Jarosław
  • 1419-25 Jurko z Łagiewnik
  • 1419 Stanisław z Łagiewnik
  • 1441-69 Stefan, brat Mikołaja
  • 1443 tenże zapisuje żonie Katarzynie 40 grz. posagu i tyleż wiana
  • 1466 tenże zastawia Janowi Gutowi z Pliszczyna 1/2 wsi Łagiewniki za 20(!) grz.
  • 1457 Katarzyna żona Stefana Jarka
  • 1441-68 Mikołaj Jarkowie, Jarek brat Stefana
  • 1469 Dorota żona Jarka
  • 1466 Elżbieta córka Stefana Jarka z Ł. żona Piotra mieszczanina lubelskiego W 1497 r.
Jan Olbracht nadaje pewne dochody z wsi Łagiewniki mansjonarzom na zamku lubelskim. W 1529 r. oddawana dziesięcina z folwarku - 2 grz. mansjonarzom na zamku lubelskim.
W XIX w. wieś znajdowała się w dobrach Pliszczyn (w gm. Wólka). W 1676 r. było tu 16 poddanych, natomiast w 1885 r. we wsi znajdowało się 15 osad z 254 mórg gruntów. Dane z 1905 r. mówią nadal o 15 budynkach we wsi i 231 mieszkańcach, ogólna liczba gruntów wynosiła 133 dziesięciny.
 
Układ przestrzenny i zabudowa
Wieś Łagiewniki jest jedną z kilku wsi gminy Niemce położoną nad rzeką Ciemięgą. Usytuowana jest na prawym, wysokim brzegu doliny rzecznej, o urozmaiconej rzeźbie i znacznych różnicach wysokości ,co wpływa na malowniczość położenia miejscowości.
 
Zabudowa wsi skupia się na stosunkowo niewielkim obszarze, ma ona charakter wsi wielodrożnej poprzecinanej wiejskimi uliczkami - drogami o gruntowej nawierzchni.
Wśród zachowanej tradycyjnej zabudowy wiejskiej najstarszym domem jest dom murowany nr 15 (własność Jana i Józefa Niecko), którego czas powstania można odnieść zapewne do początku ostatniej ćwierci XIX w. (obiekt użytkowany okresowo). Jest to dom wzniesiony z białego kamienia z niewielkim dodatkiem cegły. Materiał ten na omawianym terenie był łatwo dostępny i używany do celów budowlanych. Założony na planie prostokąta o niesymetrycznym planie z sienią, komorą i jedną obszerną izbą. W elewacji frontowej i tylnej wyodrębnione w bryle przedsionki i przybudówki. Nakryty dachem czterospadowym pod strzechą. Większość budownictwa ludowego to domy murowane i drewniane pochodzące głównie z okresu międzywojennego. Domy drewniane wzniesione są w konstrukcji wieńcowej nakryte dachami dwuspadowymi. Zabudowa gospodarcza wznoszona z białego kamienia lub drewniana o konstrukcji szkieletowej i wieńcowej. W północnej części wsi drewniana kapliczka domkowa, zapewne z początku XX w.

Ze względu na odległą metrykę historyczną wsi oraz zachowane przykłady najstarszego, z jakim spotykamy się na omawianym terenie, budownictwa ludowego wskazane stworzenie odpowiednich warunków do możliwie długiego zachowania najbardziej cennych obiektów w ich naturalnym krajobrazie - ochrona "in situ".
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90