Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Miejscowości w Gminie Majdan Krasieniński

Miejscowości w Gminie

Majdan Krasieniński

Majdan Krasieniński

04.03.2014

Słownik Geograficzny wymienia wieś Majdan Krasieninski w powiecie lubartowskim, gminie Samoklęski, parafii Krasienin. W 1827 r. wieś liczyła zaledwie 7 domów i 52 mieszkańców. W wykazie z 1905 r. wymieniana jest: Majadan Krasieninski wieś - z 10 budynkami i 187 mieszkańcami oraz licząca ogółem 112 dzies. gruntów, Majdan Krasieniński Kolonia - z 44 budynkami i 540 mieszkańcami wśród których było 357 wyzn.rzymskokatolickiego,187 luteranów i 2 prawosławnych. Rozległość gruntów wynosiła 404 dzies.
 
Układ przestrzenny i zabudowa
Obecnie istniejąca wieś Majdan Krasieninski jest dużą jednostką przestrzenną składającą się z pierwotnej wsi i kolonii, których zasadniczy rozwój przestrzenny nastąpił w 2 połowie XIX w. Część zachodnia wsi oznaczona jest nr I, a wsch. - II.
 
Zasadnicza część zabudowy wiejskiej zgrupowana jest wzdłuż jednej drogi odchodzącej na zach. od drogi Jakubowice Konińskie-Krasienin. Część zabudowań znajduje się przy drodze odchodzącej na wschód od szosy głównej.
Zabudowa wsi jest luźna. Domy sytuowane z reguły kalenicowe po obu stronach drogi. Wśród obecnie zachowanego mieszkalnego i gospodarczego budownictwa ludowego znajdują się niemal wyłącznie obiekty powstałe w okresie międzywojennym. Są to domy drewniane, najczęściej oszalowane, przy niektórych obiektach występują ozdobne formy szalunku - z dekoracyjnie opracowanymi obramieniami okien, listwami pod okapem, wiatrownicami itp.(m.in. w jednym z typowych przykładów - dom nr 29). Domy nakryte są obecnie dachami dwuspadowymi, przekształconymi w większości z pierwotnych dachów naczółkowych krytych słomą. Zabudowania gospodarcze z okresu międzywojennego wznoszone były zarówno z drewna jak i kamienia i cegły.
 
Poza podstawowymi obiektami gospodarczymi (stodoła, obora) w części zagród znajdują się suszarnie tytoniu. Unikatowym elementem dawnego krajobrazu kulturowego wsi jest zachowany w jednej z zagród żuraw do czerpania wody (studnia obecnie nie użytkowana).
 
Na początku wsi, w pobliżu skrzyżowania z drogą główną znajduje się drewniana kuźnia (pocz. XX w.). Natomiast po pn. stronie drogi w tej części wsi usytuowany jest dawny drewniany budynek szkolny (XX w.), przeniesiony z Krasienina.
 
W środkowej części wsi znajduje się drewniana kapliczka domkowa z ok.1920 r. obok której krzyż drewniany.
Przy skrzyżowaniu z drogą główną krzyż metalowy postawiony na miejscu dawnego drewnianego, analogiczny usytuowany we wschodniej części wsi naprzeciwko jednego z najstarszych domów.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90