Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Miejscowości w Gminie Osówka

Miejscowości w Gminie

Osówka

Osówka

28.02.2014

Kolonia Ossówka wchodziła w pół.XIX w. w skład dóbr Krasie nin. Jako odrębna jednostka administracyjna została wyłoniona z tychże dóbr po parcelacji majątku (w 1.60. i 70. XIX w.) Liczyła wówczas 32 osady z 860 mr gruntów. W 1905 r. Kolonia Osówka (w gm. Samoklęski) miała 30 budynków i 332 mieszkańców (288 rzymskokatolików, 32 Żydów, 12 luteranów). Ogółem grunty miały powierzchnię 440 dziesięcin.
 
Układ przestrzenny i zabudowa
Wieś położona jest po północnej stronie głównej drogi Krasienin-Garbów. Najstarsza część wsi (d. kolonii) położona jest wzdłuż jednej drogi wiejskiej ciągnącej się nad północnym brzegiem rz. Mininy. Zagrody sytuowane są z reguły po północnej stronie drogi. Niezbyt licznie zachowana zabudowa wiejska z okresu międzywojennego oraz budownictwo nowsze.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90