Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Miejscowości w Gminie Pryszczowa Góra

Miejscowości w Gminie

Pryszczowa Góra

Pryszczowa Góra

28.02.2014

Kolonia Pryszczowa Góra powstała na obszarze dóbr Krasienin (rozparcelowanych w 1poł. XIX w.). Wyłoniona wówczas oddzielna jednostka administracyjna liczyła 55 osad z gruntami o pow. 874 mórg. W 1886 r. wymienia się tu 27 osad, 249 mieszkańców i 802 mórg gruntów. W 1905 r. w kolonii Pryszczowa Góra (gm. Samoklęski) znajdowało się 20 domów i 265 mieszkańców (oprócz wyzn. rzymsko- katolickiego, 22 luteranów i 1 prawosławny); obszar określono na 676 dziesiecin ziemi.
 
Układ przestrzenny i zabudowa
Wieś usytuowana jest w połowie drogi z Krasienina do Starościna . Zabudowania jej zgrupowane są wzdłuż dróg gruntowych odchodzących na pd.-zach. i pn.-wsch. od szosy głównej. Zabudowa wiejska lokalizowana jest po obu stronach drogi. Domy sytuowane z reguły kalenicowa. Istniejąca tradycyjna mieszkalna zabudowa drewniana pochodzi z okresu międzywojennego i prezentuje przykłady typowych chałup szerokofrontowych o jedno- lub dwutraktowym układzie wnętrza. Większość domów szalowana (przy nielicznych znajdują się snycerskie dekoracje listwowe), nakryta dachami dwuspadowymi.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90