Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Miejscowości w Gminie Wola Niemiecka

Miejscowości w Gminie

Wola Niemiecka

Wola Niemiecka

28.02.2014

Dokładna data powstania wsi nie jest znana. Początki jej, podobnie jak wsi Niemce, należy zapewne wiązać z pojawieniem się osadnictwa niemieckiego na tym terenie, być może jeszcze w XV lub XVI w. W 1676 r. płacono tu pogłówne od 37 poddanych. W 1827 r. wymienia się 43 dymy i 274 mieszkańców. Ok.1870 r. we wsi było 41 osad z 746 mr gruntów. W 1905 r. - 80 budynków, 643 mieszkańców (oprócz wyznania rzymsko-kat. także 3 Żydów); 441 dzies. ziemi. Ok.1928 r. na terenie wsi znajdowało się 75 samodzielnych gospodarstw z 969 mr ziemi. W okresie międzywojennym istniała także szkoła 7 klasowa z 367 uczniami. Księga Adresowa z 1929 r. wymienia we wsi 520 mieszkańców, wiatrak (J. Kowalika), jednego stolarza oraz jedną osobę zajmującą się handlem artykułami spożywczymi.
 
Układ przestrzenny i zbudowa
Zabudowa wiejska usytuowana jest wzdłuż jednej drogi stanowiącej główną oś komunikacyjną. Odchodzi ona z centrum wsi Niemce w kierunku zach., gdzie łączy się z drogą lokalną i gruntami wsi Rudka Kózłowiecka. Zagrody usytuowane są po obydwu stronach drogi. Wśród współczesnej murowanej zabudowy mieszkalnej i gospodarczej zachowały się dość liczne domy mieszkalne z okresu międzywojennego. Są to jedno- i dwu-traktowe, szerokofrontowe chałupy, wzniesione z drewna w konstrukcji wieńcowej. Niemal wszystkie domy nakryte są dachami dwuspadowymi (zmieniona forma i pokrycie); ściany budynków drewnianych pokryte z reguły tynkiem. Przy jednym z domów zachowany ozdobny szalunek zrębu i ganek. Jednym z najstarszych, mało przekształconych, domów jest dom nr 291 z k.XIX w. Prezentuje on charakterystyczny na tym terenie układ wnętrza - niesymetryczny z sienią i komorą przy krótszej ścianie oraz obszerną izba z alkierzem po drugiej stronie. Dom nakryty jest dachem naczółkowym pod strzechą. Ściany zrębu ozdobione są dekoracyjnie wycinanymi listwami, przed wejściem ganek na czterech słupach. Dom usytuowany w pewnej odległości od drogi, posadowiony szczytowo, podobnie jak znaczna część zabudowy tradycyjnej na terenie wsi. Na wsch. i zach. krańcu wsi znajdują się dwie analogiczne kapliczki murowane zapewne k.XIX w. o prostej formie w kształcie prostopadłościanów z wnęką od frontu w górnej części zwieńczone murowanymi krzyżami. Pierwotnie obydwie usytuowane po pd. stronie drogi.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90