Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Jednostki organizacyjne Ośrodek Pomocy Społecznej Projekty realizowane przez OPS w... Krok do przodu – aktywna polityka...

OPS - Projekty

Krok do przodu – aktywna polityka społeczna w Gminie Niemce

Krok do przodu – aktywna polityka społeczna w Gminie Niemce

05.05.2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „KROK DO PRZODU – aktywna polityka społeczna w Gminie Niemce”

Uczestnikami projektu byli klienci OPS w Niemcach, w wieku aktywności zawodowej i nie pozostający w zatrudnieniu, osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe.
 
Dla uczestników projektu skierowana została pomoc w formie instrumentu aktywności społecznej i edukacyjnej. Uczestnicy objęci zostali treningiem kompetencji i umiejętności społecznych. Otrzymali wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. (szkolenie zlecone).
 
W 2013 r. realizując projekt w ramach Aktywnej Integracji z 31 osobami zawarto kontrakty socjalne, przeprowadzono rodzinne wywiady środowiskowe. Uczestnicy brali udział w warsztatach z doradcą zawodowym i warsztatach umiejętności psychospołecznych oraz kursach zawodowych i tak:
 
- 7 osób ukończyło „Kurs magazynier z obsługą wózka widłowego”,
- 7 osób ukończyło „Kurs operator koparko – ładowarki”
- 8 osób ukończyło „Kurs florysta z elementami ozdoby przedmiotów (decoupage)”
- 20 osób ukończyło „Kurs obsługa kas fiskalnych”,
- 10 osób ukończyło: „Kurs kroju i szycia”, „Kurs savoir vivre”, „Kurs profesjonalnej dekoracji i nakrywania stołów”.
Jedna osoba odbyła 3 m-czny staż.
W ramach zadania Praca Socjalna upowszechnianie pracy socjalnej realizowane było przez 3 pracowników socjalnych, gdzie wynagrodzenie 2 pracowników socjalnych finansowane było w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
W ramach zadania Zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano i zrealizowano wsparcie w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu. Kwota wydatkowana to 23.681,65 zł.
 
Na realizację projektu systemowego na rok 2013 r. wydatkowano kwotę 225.539,45 zł
 
Zrealizowane zadania przyczyniły się do:
- wzrostu motywacji i aspiracji zawodowych,

- wzrostu poczucia własnej wartości,

- uwierzenia we własne siły,

- zmiany postaw życiowych na bardziej aktywne.

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90