Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół Wsparcie uczniów gminy Niemce poprzez...

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół

Wsparcie uczniów gminy Niemce poprzez realizację programów rozwojowych szkół

Wsparcie uczniów gminy Niemce poprzez realizację programów rozwojowych szkół

25.02.2014

"Wsparcie uczniów gminy Niemce poprzez realizację programów rozwojowych szkół " – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

"Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć"
Jan Paweł II
 
W bieżącym roku szkolnym na terenie gminy Niemce jest realizowany projekt z programu operacyjnego " Kapitał ludzki" pod tytułem " Wsparcie uczniów z gminy Niemce poprzez realizację programów rozwojowych szkół", priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
Udział w nim biorą uczniowie uczęszczający do szkół zlokalizowanych na terenie gminy. Projekt obejmuje wsparciem następujące szkoły: 
  1. Szkoła Podstawowa im. bł. bpa Władysława Gorala w Ciecierzynie
  2. Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie
  3. Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach
  4. Szkoła Podstawowa im. Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie
  5. Gimnazjum nr 3 w Krasieninie 
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 168 uczniów z terenu gminy Niemce w okresie od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku poprzez realizację programów rozwojowych w/w szkół. Projekt obejmuje realizację 5 zadań:
 
  1. Z przyrodą na dotknięcie ręki
  2. Zaprzyjaźnij się z matematyką i informatyką
  3. Język angielski z wykorzystaniem technologii informatycznych
  4. Szkolny Ośrodek Kariery
  5. W zdrowym ciele zdrowy duch 
 
W ramach zadań dodatkowych uczniowie będą mieli możliwość rozwinięcia kluczowych kompetencji oraz wyrównania dysproporcji edukacyjnych. Wartość dodaną projektu stanowi metoda realizacji szkoleń językowych, która jest – zalecana przez Komisję Europejską – metoda blended- learning łącząca tradycyjną naukę języka z prowadzeniem zajęć przy użyciu technik komputerowych. Łączna wartość projektu to 225.776,40 PLN.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90