Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: Elektroniczna tablica ogłoszeń ETO Majdan Poświęcenie budynku OSP w Majdanie...

ETO Majdan

Poświęcenie budynku OSP w Majdanie Krasienińskim

Poświęcenie budynku OSP w Majdanie Krasienińskim

02.03.2015

Dnia 18.01.2015 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie nowo wyremontowanej świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie Krasienińskim.

Budynek poświęcony został przez   proboszcza parafii w Krasieninie ks. Dariusza Nowomiejskiego.
   W roku 2014 OSP przeprowadziło gruntowny remont budynku polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie podłogi, sufitu, ociepleniu budynku, pomalowaniu ścian wewnętrznych, wykonaniu obróbek blacharskich, doprowadzeniu wody oraz zakupie wyposażenia.
Środki na ten cel pochodziły głównie z dofinansowania ze środków PROW  na lata 2007-2013 pozyskanych przez OSP w ramach małych projektów. Jednostka samodzielnie realizowała projekt ale mogła liczyć na wsparcie Wójta Gminy Niemce. Do czasu otrzymania  zwrotu środków na realizacje projektu jednostka otrzymała kredyt na realizacje zadania z Gminy Niemce, za co na zebraniu Pan Wójt   Krzysztof Urbaśotrzymał gorące podziękowania.
         Prace remontowe dokonane w 2014 roku zostały wsparte środkami z funduszu sołeckiego. Decyzją mieszkańców środki z funduszu sołeckiego na rok 2015 również zostaną przeznaczone na remont i doposażenie budynku OSP.
         Przed uroczystością poświecenia świetlicy odbyło się zebranie wiejskie, na którym dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Majdan Krasieniński.
W wyborach uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy oraz  goście: Poseł na Sejm RP Henryk Smolarz,  Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Radny Powiatowy Marian Golianek, Z-ca Wójta  Iwona Pulińska oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niemce Beata Zgierska. 
W czasie spotkania zostały przedstawione kandydatury na sołtysa oraz do rady sołeckiej. Jedynym kandydatem  był sołtys poprzedniej kadencji Mariusz Czerwonka, który niemal jednogłośnie został wybrany na kolejne cztery lata.
Mieszkańcy wybierali również radę sołecką której skład, przedstawia się następująco: Kulik Jarosław, Paradziński Dariusz, Pluchrat Krzysztof oraz Zgierski Ryszard.
Po zebraniu goście a także mieszkańcy wsi mieli możliwość zabrania głosu. Pani Radna Beata Zgierska podsumowała minioną kadencję pracy sołtysa wsi.
Miejmy nadzieje, że kolejne cztery lata zaowocują dobrą współpracą, zgodą oraz wzajemnym zrozumieniem.
 
O godzinie 15:00  rozpoczęło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP w Majdanie Krasienińskim.  Zarząd OSP oraz Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania z działalności jednostki za rok 2014. Do najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku można zaliczyć: remont świetlicy w budynku remizy i realizację projektu pt” Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy w Majdanie Krasienińskim” (koordynatorem projektu była druhna Beata Zgierska.);
 sukcesy  drużyn podczas zawodów sportowo- pożarniczych, gdzie drużyna męska (grupa A) oraz drużyna żeńska(grupa C) wygrały rywalizacje na poziomie gminnym. Kolejnym punktem zebrania było zatwierdzenie planu działalności jednostki na najbliższy rok obejmującego remont świetlicy oraz zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Walne zebranie udzieliło absolutorium zarządowi jednostki.

Autorzy tekstu:
Beata Zgierska
Krzysztof Pluchrat

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90