Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Środowisko - ochrona Szacowanie szkód w związku z...

Środowisko

Szacowanie szkód w związku z przymrozkami na terenie Gminy Niemce

Szacowanie szkód w związku z przymrozkami na terenie Gminy Niemce

09.05.2017

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku wystąpienia na terenie gminy Niemce niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci niskich temperatur, informujemy, że została uruchomiona procedura szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.

W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w Urzędzie Gminy Niemce lub na stronie internetowej gminy w terminie do dnia 26 maja 2017 r.

W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie, w oświadczeniach należy podać wszystkie uprawy zasiane w gospodarstwie oraz ich powierzchnię, nawet gdy szkody nie wystąpiły, przy czym ogólna powierzchnia upraw musi być zgodna z powierzchnią całkowitą upraw deklarowanych do dopłat bezpośrednich składanych do ARiMR. Do oświadczeń należy dołączyć kopię wniosku na dopłaty składane w ARIMR.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze oświadczeń składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.

Następnie Gminna Komisja dokona szacowania wielkości szkód w zgłoszonych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych.

 

Oświadczenie rolnika, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [58.00 KB]

Oświadczenie rolnika, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [273.52 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90