Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Środowisko - ochrona Zapytanie o oferty na odławianie,...

Środowisko

Zapytanie o oferty na odławianie, opiekę bezdomnych zwierząt.

Zapytanie o oferty na odławianie, opiekę bezdomnych zwierząt.

17.10.2014

Urząd Gminy Niemce informuje, że jest zainteresowany współpracą z podmiotami zajmującymi się usługami w zakresie:

1.      Odławiania i zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom  znajdującym się na terenie gminy Niemce,

i/lub

2.      Zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części znajdujących się na terenie gminy Niemce.

i/lub

3.      Opieki nad odłowionymi bezdomnymi zwierzętami w schronisku.

 

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji świadczonych przez Państwo usług wraz z cennikiem w terminie do 21.11.2014 r.

W przypadku braku odpowiedzi na niniejsze pismo potraktujemy jako odmowę nawiązania współpracy z tutejszym Urzędem.

 

Dziękujemy za zainteresowanie.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 14 i 15 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz  art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 - j.t.) 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90