Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Solary i piece C.O. ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE -...

Solary i piece C.O.

ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - Rozpoczęcie sezonu grzewczego

ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - Rozpoczęcie sezonu grzewczego

14.10.2016

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego firma Sanito Sp. z o. o. chciałaby przypomnieć kilka zasad poprawnej eksploatacji instalacji grzewczej, których przestrzeganie należy do obowiązków Użytkowników instalacji.

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego firma Sanito Sp. z o. o. chciałaby przypomnieć kilka zasad poprawnej eksploatacji instalacji grzewczej, których przestrzeganie należy do obowiązków Użytkowników instalacji.

Przypominamy, iż instalacja grzewcza przed uruchomieniem powinna przejść standardowe prace konserwacyjne, które pozwolą jej na bezawaryjną pracę w ciągu całego sezonu. W szczególności dotyczy to uruchomienia pompy ładującej zasobnik. W odpowiedzialności Użytkownika instalacji pozostaje obowiązek zapewnienia odpowiednich parametrów pracy poszczególnych elementów instalacji jak np. jakość wody oraz odpowiedni poziom wody w postaci odpowiedniego jej ciśnienia.

W przypadku pompy zasilającej zbiornik ciepłej wody z instalacji kotłowej Użytkownik instalacji, przed jej uruchomieniem, powinien dokonać następujących czynności:

  • sprawdzić stan drożności filtra wody przed pompą, a w przypadku braku drożności dokonać jego czyszczenia;
  • otworzyć zawory odcinające wężownicę grzewczą w zasobniku ciepłej wody;
  • sprawdzić ciśnienie wody w instalacji grzewczej. Prawidłowe ciśnienie to powyżej 1,5 bara.
  • w przypadku   ciśnienia   niższego   od   wymaganej   wartości   uzupełnić   stan   wody w instalacji grzewczej;
  • dokonać ręcznego sprawdzenia stanu zakleszczenia pompy;
  • w przypadku stwierdzenia zakleszczenia dokonać czyszczenia pompy ładującej.

Dopiero po przeprowadzeniu ww. czynności pompa ładująca zasobnik ciepłej wody jest gotowa do bezawaryjnej pracy w ciągu całego sezonu grzewczego.

Jednocześnie informujemy, iż powyższe czynności nie są działaniami gwarancyjnymi, lecz eksploatacyjnymi będącymi w zakresie obowiązków Użytkownika instalacji.

W związku z powyższym informujemy, iż zgłoszenia serwisowe w tym zakresie wykonywane będą przez firmę Sanito Sp. z o.o. odpłatnie. Również uszkodzenia pomp, które będą wynikiem braku należytej obsługi eksploatacyjnej ze strony Użytkowników, będą skutkowały dodatkowymi kosztami wymian pomp.

Jesteśmy przekonani, iż przeprowadzenie powyższych działań związanych z poprawnym przygotowaniem instalacji kotłowej do pracy w sezonie grzewczym pozwoli na uniknięcie wielu niezasadnych zgłoszeń oraz rozwiąże dotychczasowe problemy, czy wątpliwości związane z eksploatacją instalacji i pozostawi naszą współpracę w sferze profesjonalnej i satysfakcjonującej obie strony, co przełoży się na zadowolenie Mieszkańców Gminy Niemce.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90