Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy Absolutorium z tytułu wykonania...

Sesje Rady Gminy

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

Absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017

06.06.2018

W ubiegłą środę, 30 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Niemce.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek, który stwierdził równocześnie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. W sesji uczestniczyli również: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Iwona Pulińska, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Sekretarz Gminy Iwona Prażmo, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy, Kierownicy Referatów oraz Sołtysi. Wśród zaproszonych gości pojawili się także Dyrektor Regionalnego Biura Energii przy Urzędzie Marszałkowskim Henryk Smolarz, Starosta Lubelski Paweł Pikula i Komendant Komisariatu Policji w Niemcach mł. insp. Mariusz Szadurski.

Na wstępie Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi GKS Niemce Robertowi Chmurze, który poinformował zebranych o trwającej zbiórce pieniędzy na rehabilitację dla jednego z zawodników klubu. Jakiś czas temu piłkarz GKS Niemce uległ poważnej kontuzji, a rehabilitacja okazała się bardzo kosztowna. Oczywiście, wszyscy obecni na sali wsparli finansowo naszego sportowca, życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia. Kolejna zbiórka odbędzie się podczas Święta Gminy Niemce 2018 w najbliższą niedzielę tj. 10 czerwca br.

W dalszej części Radni zajęli się najważniejszym punktem obrad tego dnia, czyli podsumowaniem działalności Urzędu Gminy Niemce jak i podległych mu jednostek w roku 2017.

Zgromadzeni wysłuchali sprawozdań z działalności w ubiegłym roku Komisariatu Policji w Niemcach, Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Żłobka, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po krótkiej przerwie Rada Gminy Niemce po wysłuchaniu sprawozdania Wójta oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce, jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. Tuż po głosowaniu Wójt, Zastępca Wójta oraz Skarbnik Gminy przyjęli kwiaty i gratulacje od Radnych. Wójt w krótkich słowach podziękował za udzielone zaufanie i podkreślił, że tylko wspólne działanie z Radnymi i Sołtysami może przynieść wymierne efekty dla naszej gminy.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90