Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy XXXIII sesja Rady Gminy Niemce

Sesje Rady Gminy

XXXIII sesja Rady Gminy Niemce

XXXIII sesja Rady Gminy Niemce

11.09.2017

W czwartek, 7 września 2017 r. już po raz 33 Radni VII kadencji pochylali się nad szeregiem istotnych uchwał dotyczących naszej gminy. Obrady, które otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek, odbyły się tradycyjnie w sali konferencyjnej urzędu gminy.

Na wstępie Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś razem z Przewodniczącym Rady wręczyli akty stypendialne 12 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie i w dziedzinie twórczości artystycznej.

Więcej na ten temat:
http://www.niemce.pl/aktualnosci/n,34731,stypendia-wojta-gminy-niemce-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych-wreczone.html

W dalszej części sesji Rada Gminy Niemce podjęła między innymi:
  • Uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych- „Aktywna Tablica”. W ramach tego programu szkoły podstawowe z terenu naszej gminy będą mogły ubiegać się o sfinansowanie tablic interaktywnych, projektorów, głośników czy interaktywnych monitorów dotykowych. Każda ze szkół może pozyskać maksymalnie 17,5 tys. zł z czego aż 14 tys. to środki z budżetu państwa.
  • Uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2016-2020, dzięki któremu będziemy mogli ubiegać się o środki na realizację szeregu różnych inwestycji w naszej gminie, w tym budowę nowego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach na terenie Parku im. Rodzin Budnych i Łosiów w Niemcach.
  • Uchwałę w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów - Krasienin - Niemce w zakresie wykonania chodnika dla pieszych w m. Nasutów od km 13+500 do km 13+650". Dzięki naszemu wsparciu w kwocie 5 tys. zł, zostanie wykonana dokumentacja projektowa na budowę brakującego 150 m odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 828 w miejscowości Nasutów.
Obrady zakończyły informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy, a także odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90