Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy XXVII Sesja Rady Gminy Niemce

Sesje Rady Gminy

XXVII Sesja Rady Gminy Niemce

XXVII Sesja Rady Gminy Niemce

07.03.2017

27 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Niemce.

W obradach, którym przewodniczył Sławomir Mroczek – Przewodniczący Rady Gminy Niemce wzięło udział 14 radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.  Na sali oprócz radnych obecni byli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy, Kierownicy Referatów, Sołtysi oraz zainteresowani mieszkańcy.

Podczas sesji zostało podjętych szereg istotnych uchwał dotyczących naszej gminy.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [132.11 KB]

Wśród nich warto wspomnieć o uchwale nr XXVII/255/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/148/12 Rady Gminy Niemce z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce. Zmiany dotyczą podzielenia obszaru objętego uchwałą z 2012 roku na dwa etapy. Opiniowanie i uzgadnianie projektu zmiany planu miejscowego w ramach prac planistycznych dla części terenów przylegających do dróg krajowych i ekspresowych wymaga dodatkowych ustaleń w zakresie zasad zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej z organem nadzorującym drogi krajowe i ekspresowe, co w znacznym stopniu wydłuża całą procedurę. Dzięki wyżej wymienionemu podziałowi, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów nie będących pod bezpośrednim wpływem sąsiedztwa dróg krajowych i ekspresowych (Etap I) zostaną zrealizowane w o wiele krótszym czasie.

Uchwała nr XXVII/255/2017 Rady Gminy Niemce z dnia 27 lutego 2017 r., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.85 MB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90