Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy XX Sesja Rady Gminy Niemce

Sesje Rady Gminy

XX Sesja Rady Gminy Niemce

XX Sesja Rady Gminy Niemce

13.07.2016

28 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się ostatnia przed przerwą wakacyjną, XX Sesja Rady Gminy Niemce.

W obradach, które otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek oprócz 13 radnych uczestniczyli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Iwona Pulińska, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Sekretarz Gminy Leszek Łuczywek, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz Sołtysi.

Na wstępie sesji Wójt razem z Przewodniczącym wręczyli radnej Grażynie Gliwce medal „Zasłużony Dla Gminy Niemce”. Tak zaszczytne wyróżnienie pani Grażyna otrzymała za wieloletnie działania w dziedzinie kultury, tradycji i historii, które przyczyniają się do promocji Nasutowa i Gminy Niemce.

Podczas obrad podjęto szereg istotnych uchwał, wśród których warto wspomnieć o trzech dotyczących wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Niemce do współpracy przy realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Nasza gmina wspólnie z innymi, również działającymi w ZIT, przystępuje do realizacji trzech projektów wykorzystujących fundusze unijne. Są to:

- „Mobilny LOF” - w ramach którego nasza gmina może pozyskać blisko 6 mln zł na poprawę mobilności transportowej poprzez remonty dróg i modernizację sieci autobusowych i busowych

- „Poprawa spójności przestrzennej, społecznej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację” - w ramach którego nasza gmina może pozyskać ponad 4 mln zł na modernizację i adaptację budynku w miejscowości Dys przy ul. Samsonówka na mieszkania socjalne oraz przebudowę budynku po stołówce w Parku w Niemcach na nowoczesne Centrum Kultury.

- „Zielony LOF” – w ramach którego nasza gmina może pozyskać 2,5 mln zł na modernizację świetlicy w Dziuchowie, budowę i oznakowanie ścieżek rowerowych z miejscami postojowo-rekreacyjnymi dla turystów oraz na pielęgnację zabytkowej Alei Lipowej na trasie Nasutów – Pólko – Dys.

Kolejna sesja planowana jest na koniec sierpnia lub początek września.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90