Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy XVI Sesja Rady Gminy Niemce

Sesje Rady Gminy

XVI Sesja Rady Gminy Niemce

XVI Sesja Rady Gminy Niemce

05.02.2016

W piątek, 29 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Niemce.

Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Sławomir Mroczek. W sesji oprócz 13 radnych co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, uczestniczyli także Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Sekretarz Gminy Leszek Łuczywek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół Anna Studzińska, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Maria Grażyna Mogielnicka oraz Sołtysi.

Radni tego dnia pojęli szereg istotnych uchwał dotyczących naszej gminy, między innymi w Uchwale Nr XIII/115/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. wprowadzono zapis iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, Gmina Niemce przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania frakcji suchej w ilości 2 szt. miesięcznie.

Po ostatniej sesji ważną zmianą dla rodzin wielodzietnych jest także podjęcie Uchwały Nr XVI/150/2016 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Rodzina posiadająca taką kartę będzie zwolniona z opłaty w 100% za trzecie i każde kolejne dziecko.

Wyżej wymienione uchwały będą obowiązywały od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Porządek obrad na XVI Sesję Rady Gminy Niemce

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90