Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy Uroczystości i wiele ciepłych słów na...

Sesje Rady Gminy

Uroczystości i wiele ciepłych słów na XI Sesji Rady Gminy Niemce

Uroczystości i wiele ciepłych słów na XI Sesji Rady Gminy Niemce

15.09.2015

Po wakacyjnej przerwie, 10 września 2015 r. w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się XI Sesja Rady Gminy Niemce. Tego dnia obrady obfitowały w wiele miłych akcentów i uroczystości. Dwie z nich odbyły się jeszcze zanim rozpoczęło się posiedzenie.

Pierwsza - to wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Niemce 9 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęli wysokie wyniki w jednej z trzech dziedzin: nauce, sporcie lub twórczości artystycznej. Wzorem ubiegłego roku był to drugi etap wręczania stypendiów, podczas pierwszego – w czerwcu tego roku – stypendium otrzymało 147 uczniów szkół podstawowych i 43 z gimnazjum. Oficjalnego wręczenia dokonali: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Mroczek oraz Zastępca Przewodniczącego Beata Zgierska. Podziękowania i gratulacje otrzymali również rodzice uzdolnionej młodzieży.

Zobacz listę stypendystów wyróżnionych na sesji Rady Gminy Niemce

Kolejną uroczystością było wręczenie przez Wójta aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego 5 pedagogom pracującym w naszych placówkach oświatowych, którzy w obecności wszystkich zgromadzonych na sali, złożyli ślubowanie wymagane podczas takiej ceremonii.

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Niemce

Podczas obrad jednym z ważniejszych punktów porządku było podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielonych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Rada jednogłośnie zgodziła się na zwolnienie z podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją na okres:

- 12 miesięcy, jeżeli utworzy się, co najmniej 3 nowe miejsca pracy;
- 24 miesięcy, jeżeli utworzy się, co najmniej 10 nowych miejsc pracy.

Liczymy, że nowa uchwała zachęci przedsiębiorców do nowych inwestycji na terenie naszej gminy, a co za tym idzie powstaną nowe miejsca pracy. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały obowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r. dokonać zgłoszenia organowi podatkowemu o zamiarze korzystania z pomocy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Niemce.

Uchwała Rady Gminy Niemce nr XI/92/2015 z dnia 10 września 2015 r.

Pod koniec posiedzenia Komendant Komisariatu Policji w Niemcach mł. insp. Mariusz Szadurski złożył na ręce Wójta podziękowanie za dotychczasową współpracę władz gminy Niemce z lokalną Policją. Chwilę później Dariusz Kantor – sołtys Boduszyna w imieniu swoich mieszkańców wręczył Przewodniczącemu Rady oraz Wójtowi pamiątkowe tabliczki w dowód wdzięczności za dotychczasowe inwestycje w ich miejscowości.

Kilka ciepłych słów pod adresem naszych władz padło także z ust Przewodniczącego Rady Gminy Kamionka Sławomira Struskiego, który gościł na sesji tego dnia. Pan Przewodniczący gratulował trafnych decyzji i jednomyślności Rady, które przyczyniają się do szybkiego rozwoju naszej gminy.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90