Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy X Sesja Rady Gminy Niemce

Sesje Rady Gminy

X Sesja Rady Gminy Niemce

X Sesja Rady Gminy Niemce

13.07.2015

W dniu 9 lipca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się X Sesja Rady Gminy Niemce.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek. W sesji oprócz 13 radnych, co stanowiło wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał, udział wzięli m. in. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Dyrektor GOASz Anna Studzińska, Dyrektor ZGK Marian Golianek, kierownicy referatów oraz Sołtysi miejscowości z naszej gminy.

Podczas sesji radni podjęli szereg istotnych uchwał, wśród których była uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą ,,Młodzieżowy Klub Środowiskowy w Niemcach” współfinansowanego ze środków Fundacji PZU, „Z PZU po lekcjach’’ edycja 2015, uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławnika dla Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2016-2019, a także uchwała w sprawie powołania Komisji Stałych, która podzieliła dotychczasową Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych na dwie, Komisję Oświaty i Kultury i Komisję Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych. Poniżej prezentujemy składy tych komisji.

Komisja Oświaty i Kultury

  1. Grażyna Gliwka – Przewodnicząca
  2. Beata Zgierska – Członek Komisji
  3. Roman Ziębowicz – Członek Komisji
  4. Władysław Maszkowski – Członek Komisji
  5. Henryk Ziębowicz – Członek Komisji

Komisja Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

  1. Ewa Pitura – Przewodnicząca
  2. Anna Berej – Członek Komisji
  3. Piotr Pankowski – Członek Komisji
  4. Roman Wysocki – Członek Komisji
  5. Wiesław Kasperek – Członek Komisji
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90