Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy Absolutoryjna, VIII sesja Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Absolutoryjna, VIII sesja Rady Gminy Niemce

Absolutoryjna, VIII sesja Rady Gminy Niemce

27.05.2015

Już po raz ósmy w tej kadencji zebrała się Rada Gminy Niemce. 22 maja 2015 r. w odpowiedzi na zaproszenie lokalnej społeczności obrady odbyły się w budynku OSP w Krasieninie.

Podczas piątkowej sesji radni między innymi zatwierdzili sprawozdania z działalności w ubiegłym roku gminnych jednostek organizacyjnych, podjęli uchwałę w sprawie wspólnego finansowania z gminą Jastków remontu drogi gminnej nr 106041L (ul. Klonowa) oraz wyrazili wolę kontynuacji członkostwa Gminy Niemce w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego ,,Kraina wokół Lublina” w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Jednak najważniejszym punktem obrad tego dnia było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niemce z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Radni, po wysłuchaniu sprawozdania wójta oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce, jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi. Tuż po głosowaniu wójt przyjął gratulacje od członków Rady, a sam w kilku słowach podziękował radnym za zaufanie i zaznaczył, że większości naszych inwestycji nie byłoby bez ogromnego wsparcia  ze strony naszego reprezentanta w polskim parlamencie, posła Henryka Smolarza.
 
Na koniec, Zatępca Przewodniczącego Rady Gminy Niemce Beata Zgierska przypomniala wszystkim zgromadzonym, o trwającym głosowaniu na Podwórko Nivea.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90