Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy Kwietniowa sesja Rady Gminy Niemce

Sesje Rady Gminy

Kwietniowa sesja Rady Gminy Niemce

Kwietniowa sesja Rady Gminy Niemce

04.05.2015

30 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się VII sesja Rady Gminy Niemce.

Na początku obrad Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś oraz Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Mroczek podziękowali za pracę i zaangażowanie dla naszej społeczności sołtysom, którzy po ostatnich wyborach sołeckich nie zostali wybrani ponownie na to stanowisko. Następnie, urzędującym w tej kadencji sołtysom przekazali listy gratulacyjne i torby z przyborami biurowymi, które przydadzą się w pracy na rzecz naszych mieszkańców. Lista sołtysów po ostatnich wyborach przedstawia się następująco:

Baszki – Alina Jóźwik
Boduszyn – Dariusz Kantor
Ciecierzyn – Roman Urbaś
Dys – Jadwiga Buzek-Czarnolas
Dziuchów – Edward Klępka
Elizówka – Dorota Góźdź
Jakubowice Konińskie – Krystyna Pulińska
Jakubowice Konińskie Kolonia – Andrzej Szewczyk
Kawka – Jerzy Woźniak
Kolonia Bystrzyca – Jan Sadura
Krasienin – Małgorzata Rachańczyk
Krasienin Kolonia – Franciszek Drozd
Leonów - Teresa Duda
Ludwinów – Wiesław Pieczywek
Łagiewniki – Elżbieta Jaroszewska
Majdan Krasieniński – Mariusz Czerwonka
Nasutów – Mirosław Paradziński
Niemce – Andrzej Małek
Nowy Staw – Barbara Skowronek
Osówka – Joanna Bucka
Pólko – Ewa Saba
Pryszczowa Góra – Stanisława Brzozowska
Rudka Kozłowiecka – Władysław Maszkowski
Stoczek – Andrzej Urbaś
Stoczek Kolonia – Krzysztof Gawidziel
Swoboda – Krystyna Steć
Wola Krasienińska – Robert Gąska
Wola Niemiecka – Krystyna Wójtowicz
Zalesie – Teresa Kosowska

Na VII sesję Rady Gminy, oprócz radnych i sołtysów przybyła również delegacja młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie na czele z panią dyrektor Aliną Gromaszek, która wraz z panem Romanem Urbasiem – sołtysem z Ciecierzyna podziękowała wójtowi za powstanie ostatniego odcinka chodnika przy drodze krajowej nr 19, łączącego chodnik przy tej drodze w południowej części Ciecierzyna z chodnikiem przy szkole. Dzięki tej inwestycji uczniowie mogą teraz w bezpieczny sposób przemieszczać się do i ze szkoły.

Kwiaty i życzenia otrzymali także radni Grażyna Gliwka i Marek Podstawka oraz dyrektor ZGK Marian Golianek, którzy niedawno obchodzili imieniny.

Po tych krótkich uroczystościach radni zajęli się istotnymi sprawami dotyczącymi naszej gminy według porządku obrad, który zamieszczamy poniżej.

 

podzadek

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90