Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI INFORMACJE W SPRAWIE DEKLARACJI ZA...

Aktualności

INFORMACJE W SPRAWIE DEKLARACJI ZA ODBIÓR ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW

INFORMACJE W SPRAWIE DEKLARACJI ZA ODBIÓR ODPADÓW OD MIESZKAŃCÓW

05.02.2020

Wójt Gminy Niemce informuję, że mieszkańcy, którzy chcą skorzystać od stycznia 2020 r. z obniżenia opłaty za odbiór odpadów w związku z posiadaniem kompostownika, zobowiązani są złożyć nową deklarację do 10 lutego 2020 r .W tym celu zostały wyznaczone dodatkowe godziny przejęć interesantów.

Dodatkowe godziny przyjęć interesantów:

05.02.2020 r. środa w godzinach  7:30 – 18:00

06.02.2020 r. czwartek w godzinach  7:30 – 18:00

07.02.2020 r. piątek w godzinach  7:30 – 18:00

08.02.2020 r. sobota w godzinach  9:00 – 14:00

10.02.2020r. poniedziałek w godzinach  7:30 – 18:00

Deklaracje należy składać w pokoju 211, I piętro Urzędu Gminy Niemce

Od 1 stycznia 2020 r. podwyższeniu ulega stawka za odbiór odpadów komunalnych. Stawka opłaty wynosi 25,00 zł za miesiąc od osoby dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady i nie oddających ich do gminnego systemu (bioodpady nie będą wystawiane do odbioru przez firmę).

Jeżeli właściciel nieruchomości wystawia bioodpady ponosi koszty odbioru i zagospodarowania bioodpadów. Wówczas stawka za jednego mieszkańca wynosi 30,00 zł za każdy kolejny miesiąc.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, którzy będą kompostować bioodpady i chcą skorzystać z niższej stawki opłaty (stawka 25 zł/osoby) muszą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze wzorem podjętym uchwałą Nr XII/120/2019 Rady Gminy Niemce z 12 grudnia 2019r.

Nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, którzy nie będą kompostować odpadów.

Należy nadmienić, że traci moc uchwała Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Niemce z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny.

Nowa uchwała Nr XII/122/2019 Rady Gminy Niemce z 12 grudnia 2019 r. zwalnia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wymiarze 50% obowiązującej stawki na 3 dziecko w rodzinie oraz w wymiarze 100% obowiązującej stawki na 4 i kolejne dziecko w rodzinie. Zwolnienie w części opłaty nalicza się na wniosek zainteresowanego.

W związku z powyższym, rodziny wielodzietne posiadające KDR, które chcą skorzystać z ulgi powinny złożyć nowe deklaracje. Do deklaracji należy dołączyć kopię wszystkich Kart Dużej Rodziny

Zmienione deklaracje przyjmowane są w formie papierowej w pokoju 211, I piętro Urzędu Gminy w Niemcach, ul. Lubelska 121 i za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. za pośrednictwem platformy ePUAP, za pośrednictwem Gminnego Systemu Komunikacji Online lub przesłaną drogą e-mail na adres info@niemce.pl opatrzoną podpisem podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji.

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.54 MB]

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90