Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Wójt Gminy Niemce informuje o...

Aktualności

Wójt Gminy Niemce informuje o unieważnieniu przetargu

Wójt Gminy Niemce informuje o unieważnieniu przetargu

31.10.2019

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś informuje, że 30.10.2019 r. podjął decyzję o unieważnieniu przetargu IZP: 271.9.2019 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Niemce od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r."

Zgodnie z opinią Komisji Komunalnej pod przewodnictwem Radnego Kamila Raraka, podczas VI sesji Rada Gminy Niemce podjęła decyzję o podziale naszej gminy na dwa sektory odbioru odpadów. Podział miał spowodować uzyskanie niższych kosztów ponoszonych przez mieszkańców za odbiór odpadów. Po otwarciu ofert okazało się jednak, że wbrew oczekiwaniom do przetargu nie zgłosiły się inne podmioty, a koszt odbioru w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 30 zł.

Podstawą unieważnienia przetargu był fakt braku możliwości sfinansowania zadania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, tj.:

- dla części pierwszej – 1 895 000 zł brutto

- dla części drugiej – 1 905 000 zł brutto

Komisja powołana do przeprowadzenia postępowania dokonała otwarcia ofert i stwierdziła, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena tej oferty wynosiła odpowiednio:

- dla części pierwszej - 2 872 426, 86 zł brutto

- dla części drugiej - 2 812 376, 70 zł brutto

Niewątpliwie wpływ na wysokość oferty miał znaczny wzrost opłaty za składowanie odpadów, ustalony Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 marca 2017 r. W 2018 roku stawka z tonę odpadów wzrosła z 24,15 zł (rok 2017) do 140 zł, w roku bieżącym jest to 170 zł, natomiast w 2020 r. będzie to już 270 zł za tonę.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90