Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Gminne Święto Edukacji 2019

Aktualności

Gminne Święto Edukacji 2019

Gminne Święto Edukacji 2019

25.10.2019

14 października obchodzony jest w całej Polsce Dzień Edukacji Narodowej, zwany Dniem Nauczyciela. W tym dniu życzenia otrzymują wszyscy nauczyciele i pracownicy oświaty, ale Ci najlepsi – oryginalne i wyjątkowe! W środę 16 października w gościnnych progach Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie odbyła się uroczystość – „Gminne Święto Edukacji 2019”, na którym honorowymi gośćmi byli emerytowani oraz nagrodzeni i odznaczeni orderami, odznaczeniami państwowymi w 2019 r. nauczyciele.

Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Niemce – Krzysztof Urbaś, który  wraz z przewodniczącym Rady Gminy Niemce - Markiem Podstawką wręczył „ Nagrody Wójta Gminy Niemce” oraz złożył gratulacje i podziękowania. Wśród zaproszonych gości byli także dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli, Radni Gminy Niemce: p. Marek Gruda - Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, p. Ewa Saba, p. Wiesław Zienkiewicz, a także Jadwiga Łucka-Drozd–Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Niemcach, p. Emilia Białek–Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Niemce, p. Anna Studzińska – Dyrektor GOASz w Niemcach oraz Członkowie Rady Rodziców przy ZPO w Dysie na czele z Przewodniczącą p. Katarzyną Pańczuk- Drozd.

Pierwsze słowa podziękowania zostały skierowane do Nauczycieli, którzy po wieloletniej służbie w oświacie przeszli w bieżącym roku na zasłużoną emeryturę. W Uznaniu ich zasługi Wójt Gminy Niemce poza podziękowaniami i bukietem kwiatów nagrodził ich także Nagrodą specjalną Wójta Gminy Niemce.

Szeregi  emerytów w bieżącym roku zasilili:

 1. Barbara Gnysińska - Nauczycielka ZPO w Ciecierzynie
 2. Grażyna Oszwa - Nauczycielka ZPO w Ciecierzynie
 3. Ewa Godlewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasutowie
 4. Barbara Fifowska - Nauczycielka ZPO w Dysie
 5. Elżbieta Lisiak - Nauczycielka ZPO w Dysie
 6. Józefa Iwonicz – Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Krasieninie

Podczas uroczystości 12 nauczycieli otrzymało Nagrodę Wójta Gminy Niemce za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz za działalność na rzecz rozwoju placówki oświatowej, w tym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie p. Anna Czernicka – Szpakowska, która otrzymała Nagrodę specjalną Wójta Gminy Niemce m.in. za wyróżniającą działalność na rzecz rozwoju placówki oświatowej, w tym promocję, realizację projektów edukacyjnych i wychowawczych oraz za szczególne zaangażowanie przy gruntownym remoncie budynku szkolnego we współpracy ze środowiskiem szkolnym i lokalnym.

Lista wyróżnionych Nagrodą Wójta Gminy Niemce:

 1. Urszula Zielonka - Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
 2. Monika Prus - Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej
 3. Edyta Opolska – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
 4. Krzysztof Kłos – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich
 5. Ewa Dobosz – Nauczycielka Przedszkola Publicznego w Niemcach
 6. Jerzy Wójcik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach
 7. Barbara Józefacka – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach
 8. Ewa Korzeniowska - Nauczycielka Szkoły Podstawowej w  Niemcach
 9. Jolanta Nowak-Urbaś - Nauczycielka Szkoły Podstawowej w  Niemcach
 10. Bożena Malinowska- Nauczycielka Szkoły Podstawowej w  Niemcach
 11. Jolanta Sołtys – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie.

Gratulacje odebrały także: Agnieszka Boguta - Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach, która w bieżącym roku otrzymała Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz p. Grażyna Michalska także Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach odznaczona przez Ministra Edukacji Złotym Medal za Długoletnią Służbę, nadawanym po 30 latach pracy zawodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Podczas uroczystości gratulacje zostały także skierowane do  nauczycieli nagrodzonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie nadawane jest nauczycielom przez Ministra Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych zasług dla oświaty i wychowania. Do licznego już grona pedagogów z terenu Gminy Niemce posiadających w/w odznaczenie dołączyli w tym roku następujący pracownicy oświaty:

 1. Katarzyna Wieczorek - Nauczycielka ZPO w Ciecierzynie
 2. Joanna Piekarczyk - Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach
 3. Mirosław Choina - Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Niemcach
 4. Barbara Józefacka – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Niemcach
 5. Emilia Białek – Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach oraz Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Niemce 
 6. Agnieszka Boguta - Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach
 7. Renata Staszek - Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Niemcach
 8. Jadwiga Łucka - Drozd - Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Niemcach

Po części oficjalnej pan Wójt Krzysztof Urbaś skierował do wszystkich zgromadzonych pedagogów słowa uznania podkreślając nieocenioną wartość zawodu nauczyciela dla kolejnych pokoleń. Ciepłe słowa zostały skierowane także do p. Wójta oraz przedstawicieli Rady Gminy Niemce przez przedstawicieli Nauczycieli jak i Rodziców. Dalszej części spotkania towarzyszyły wzajemne gratulacje i rozmowy przy kulinarnym poczęstunku przygotowanym przez pracowników szkoły, za co serdecznie dziękujemy.

W tym szczególnym dniu nie zabrakło również dzieci i młodzieży z ZPO w Dysie, którzy obdarowali wszystkich przybyłych pamiątkowymi prezentami przygotowanymi specjalnie na tę okazję, a w części artystycznej zaprezentowali z dużą dawką humoru i profesjonalizmu program słowno – muzyczny. Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli pod kierunkiem p. Agnieszki Kuli. Uroczystość odbywała się w przepięknej scenerii, którą specjalnie na tę okazję wykonała p. Iwona Domownik.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym jeszcze raz  serdecznie gratulujemy!
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90