Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI ANKIETA - Plan Gospodarki...

Aktualności

ANKIETA - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Niemce z 2015 r.

ANKIETA - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Niemce z 2015 r.

16.09.2019

Zapraszany do pobrania i wypełnienia ankiety na temat oceny realizacji PGN - Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Niemce z 2015 r. oraz oczekiwań i propozycji działań do rozważenia i umieszczenia w planowanej aktualizacji PGN Gminy Niemce w ramach realizacji projektu ENES-CE: współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej.

 

ANKIETA - format do wypełnienia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [124.80 KB]

Pismo informujące o ankiecie, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [37.67 KB]

 

Wypełnioną ankietę uprzejmie proszę odesłać jako załącznik na adres e-mail: enesce@lubelskie.pl  w terminie do 20.09.2019 r.

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z informacją o  projekcie ENES-CE realizowanym w ramach  programu Interreg Europa Środkowa  2014-2020 oraz aktywnego udziału w projekcie.

Informacja o projekcie ENES-CE:

Projekt ENES-CE (Współpraca między organami publicznymi i obywatelskimi grupami energetycznymi we wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w Europie Środkowej) jest realizowany przez Województwo Lubelskie, (jeden z 10 partnerów projektu) oraz Gminę Niemce (partner stowarzyszony).

Realizacja projektu ENES-CE rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia 2019 r., a zakończenie przewidziano na marzec 2022 r. Liderem projektu jest Gmina Forli z Włoch. a pozostali partnerzy projektu to: Miasto Budapeszt z Węgier, Miasto Prelog z Chorwacji, Gmina Koper ze Słowenii, Przedsiębiorstwo Miejskie Miasta Pfaffenhofen z Niemiec oraz regionalne agencje energetyczne z Chorwacji, Węgier, Niemiec i Słowenii.

Celem projektu ENES-CE jest: włączenie we wspólne planowanie energetyczne  mieszkańców Gminy Niemce i innych interesariuszy z obszaru: przemysłu, rolnictwa i handlu, a także organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw użyteczności publicznej, w przegląd i aktualizację istniejących planów energetycznych oraz zaplanowanie obywatelskich działań do wspólnej realizacji
z gminą, jako efekt wdrożenia tzw. podejścia oddolnego (bottom-up);

W ramach realizacji projektu ENES-CE przeprowadzone zostaną spotkania i dyskusje oraz warsztaty, na które zaproszeni zostaną mieszkańcy Gminy Niemce i inni interesariusze projektu ENES-CE. Podczas spotkań i warsztatów zostaną  wyartykułowane potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności oraz podane propozycje projektów do rozważenia, do wspólnego wdrożenia wraz z Gminą Niemce, ujęcia ich w aktualizacji PGN (Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Niemce), jako działania do wspólnej dalszej obywatelskiej realizacji.

Efektami z realizacji projektu ENES-CE oraz obywatelskiej realizacji przedsięwzięć dotyczących OZE i ochrony środowiska partnerzy projektu podzielą się z innymi regionami w państwach Europy Środkowej i UE poprzez platformę online.
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90