Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Nabór wniosków na Stypendia Marszałka...

Aktualności

Nabór wniosków na Stypendia Marszałka dla uzdolnionych uczniów

Nabór wniosków na Stypendia Marszałka dla uzdolnionych uczniów

10.09.2019

W roku szkolnym 2019/2020 Województwo Lubelskie po raz kolejny będzie realizowało programy stypendialne dla uczniów, których celem jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Program zakłada przyznanie 1000 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełniają wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym na okres od 1.09.2019 r. do 30.06.2020 r. w kwocie 400 zł miesięcznie.

Nabór wniosków prowadzony jest od 2 do 20 września 2019 r.  i dotyczy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół zawodowych i szkół policealnych.

Z wnioskiem może wystąpić:

1) pełnoletni uczeń;

2) rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego;

3) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia” oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie -  Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, ul. A. Grottgera 4 (piętro V), , pok. 512, 513, 537,538 Informacje można także uzyskać pod numerem telefonów: (81) 47 81 459, (81) 47 81 410, (81) 44 16 713 (81) 44 16 716 oraz (81) 44 16 709.

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z załączonym pismem Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie realizacji programów stypendialnych na r. szk. 2019/2020.

Informacja o Stypendiach Marszałka Województwa Lubelskiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [71.06 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90