Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Kolejny nabór dotyczący montażu...

Aktualności

Kolejny nabór dotyczący montażu instalacji odnawialnych źródeł energii

Kolejny nabór dotyczący montażu instalacji odnawialnych źródeł energii

21.08.2019

Gmina Niemce uprzejmie informuje, iż planuje przystąpić do kolejnej edycji projektu polegającego na montażu mikro instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W ramach projektu będzie można wykonać instalacje fotowoltaiczne na potrzeby gospodarstwa domowego.

W celu wzięcia udziału w projekcie konieczne jest złożenie wypełnionej i opatrzonej podpisami właścicieli nieruchomości deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE wraz z następującymi załącznikami:

  • właściwą ankietą (wg załączonego wzoru),
  • umową użyczenia nieruchomości na potrzeby projektu (wg załączonego wzoru),
  • kserokopie faktur za energię elektryczną za dwa ostatnie półroczne okresy rozliczeniowe, z których będzie możliwość odczytania wielkości zużycia energii elektrycznej w całym roku kalendarzowym (w przypadku nowo wybudowanych  budynków deklarowane zużycie energii elektrycznej)
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości oraz budynku przeznaczonego do montażu instalacji fotowoltaicznej (tj. Akt Notarialny, Księga wieczysta)

Udział w projekcie mogą wziąć osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Niemce, będące właścicielem lub użytkownikiem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno-bytowych mieszkańców. Warunkiem udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Niemce z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi itp.

Projekt jest przeznaczony tylko na potrzeby budynków mieszkalnych bez prowadzonej działalności gospodarczej bądź rolniczej. Jeśli w jakiejś lokalizacji prowadzona jest działalność gospodarcza (rolnicza) to projekt będzie mógł być realizowany pod warunkiem rozdzielenia instalacji.

Moce instalacji będą dobierane zgodnie z potrzebami energetycznymi budynków wynikającymi bezpośrednio ze złożonych ankiet.

Wartość wkładu mieszkańca zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy odpowiedzialnego za dostawę i montaż instalacji.

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. Gmina zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji wówczas gdy dane zawarte w przedmiotowej deklaracji będą budziły wątpliwość co do ich stanu faktycznego.  

Zgłoszenie udziału w projekcie nie jest równoznaczne z montażem instalacji. Na podstawie zgłoszeń gmina opracuje wniosek o dofinansowanie projektu, który w przypadku otrzymania wsparcia zostanie skierowany do realizacji.

Ewentualna realizacja projektu planowana jest na lata 2020-2021

Deklaracje udziału w projekcie wraz z kompletem załączników należy składać w tutejszym Urzędzie Gminy Niemce, p. 204 I piętro, w terminie od 22 sierpnia 2019 r. do 3 września 2019 r. w godz. od 8.00-15.30

 

Ankieta dla mieszkańca, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [843.44 KB]

Deklaracja dla mieszkańca, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [391.77 KB]

Wzór umowy użyczenia, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [311.60 KB]

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90