Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Informacja w sprawie obwieszczenia o...

Aktualności

Informacja w sprawie obwieszczenia o kandydatach do Rady Powiatowej LIR

Informacja w sprawie obwieszczenia o kandydatach do Rady Powiatowej LIR

19.07.2019

Zgodnie z § 15 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, po zarejestrowaniu kandydatów komisja okręgowa sporządza, w porządku alfabetycznym, listę kandydatów i podaje ją do wiadomości członków izby rolniczej poprzez rozplakatowanie obwieszczenia w siedzibie komisji okręgowej oraz wojewódzkiej izby rolniczej oraz zamieszczenie na stronie internetowej izby rolniczej najpóźniej w dziesiątym dniu przed dniem wyborów.

Siedziba okręgowej komisji wyborczej okręgu nr 107 (obejmującego Gminę Niemce) mieści się w Oddziale Przedszkola w Dysie w miejscowości Nasutów 99D.

Lubelska Izba Rolnicza mieści się w Lublinie przy ul. Pogodnej 50A, www.lir.lublin.pl.

Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej odbędą się 28 lipca 2019r. w godzinach 8.00-18.00. Lokal wyborczy mieści się w Oddziale Przedszkola w Dysie w miejscowości Nasutów 99D.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90