Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Szacowanie strat - informacja dla...

Aktualności

Szacowanie strat - informacja dla rolników

Szacowanie strat - informacja dla rolników

10.07.2019

Wójt Gminy Niemce uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą. Wzory wniosków można otrzymać w urzędzie Gminy Niemce, na stronie internetowej urzędu lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód  w uprawach. Wnioski te należy złożyć w punkcie obsługi klienta Urzędu Gminy Niemce w terminie do 19 lipca 2019 r.  Termin składania wniosków  może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy wystąpi taka konieczność. Rolnicy zostaną o tym powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 ze zm.) oraz w oparciu o „Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę” z dnia 29 maja 2019 r.

W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać w oświadczeniu wszystkie uprawy, w których wystąpiły szkody– w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku  o dopłaty obszarowe na rok 2019.

Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat). Odbywać się to będzie podczas szacowania zakresu i wysokości szkód przez komisję.

Przedmiotowe dane (nazwy poszczególnych upraw rolnych i ich łączne powierzchnie oraz wielkości dotyczące rocznej produkcji zwierzęcej) należy przygotować wcześniej, co przyczyni się do sprawniejszego spisania protokołu w czasie wizji.

Zagrożenie suszą na poziomie gminy (rok 2019) -  http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0609112/

Mapa podatności gleb na suszę - http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie straty w sadach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [144.08 KB]

Oświadczenie uprawy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [270.86 KB]

Oświadczenie zwierzęta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [244.26 KB]

Oświadczenie budynki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [236.53 KB]

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90