Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sołectwo Baszki i Łagiewniki...

Aktualności

Sołectwo Baszki i Łagiewniki zwycięzcą konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”

Sołectwo Baszki i Łagiewniki zwycięzcą konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”

08.07.2019

Pierwsza edycja konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne dla Gminy Niemce zakończyła się pomyślnie. W naszej gminie grant na realizację projektu społecznego trafi do sołectw Baszki oraz Łagiewniki . Projekty pn. „Utworzenie rodzinnego placu zabaw w miejscowości Baszki” oraz „Otwarta Strefa Aktywności przy źródełku w miejscowości Łagiewniki” zostaną zrealizowane do końca 2019 roku.

PSE przeprowadziły konkurs dobrosąsiedzki na grantowe projekty społeczne w związku z prowadzonymi na terenie gminy działaniami inwestycyjnymi polegającymi na budowie linii 400kV relacji Chełm-Lublin Systemowa.

Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W Gminie Niemce zwycięskie okazały się projekty, których celem jest budowa rodzinnego placu zabaw oraz otwartej strefy aktywności (siłowni zewnętrznej).

*********

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin, w których prowadzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach Spółka uruchomiła ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie http://raport.pse.pl

grafika

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90